Pravidla a podmínky

 1. Obecná ustanovení

MacBook, iPhone, iPad nebo iPod jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc.

Společnost The Unfixables není nijak přidružena ke společnosti Apple, Inc.

Povoluji společnosti The Unfixables provést opravu na mém elektronickém zařízení.

Chápu, že společnost The Unfixables, dále jen „Zhotovitel“ je nezávislý poskytovatel oprav a ne autorizovaný prodejce nebo autorizovaný poskytovatel služeb.

Potvrzuji, že zařízení, které předávám k opravě, je moje zařízení a ne ukradený majetek. Přijímám veškerou zodpovědnost za historii tohoto zařízení. Pokud je zařízení odcizeno, a tato skutečnost je potvrzena ze strany činné společnosti v trestním řízení, souhlasím s tím, že ho již nemusím obdržet zpět.

Pokud byl na zařízení proveden předchozí pokus o opravu, který jakkoliv poškodil další části zařízení, jako jsou flex kabely, konektory nebo jiné součásti, bude k celkové ceně práce přičten nevratný poplatek ve výši 805 CZK.

Stanovujeme nenávratný poplatek ve výši 1500 Kč za opravy, které byly zhoršeny předchozím pokusem o opravu jako je reflow CPU/GPU, neodborné pájení čipů, poškrábání základní desky šroubovákem etc.

 2. Oprava

1. Pokud je třeba objednat náhradní díly, doba opravy se může lišit. Neneseme zodpovědnost nad zpožděním při přepravě, která zabraňuje dokončení práce v domluveném termínu.

2. Zhotovitel se zavazuje opravit problém, se kterým bylo zařízení zasláno na opravu, stejně tak, že provede výstupní zátěžové testy dle specifikací výrobce.

3. Je-li Zhotoviteli dodána pouze základní deska, přestože Zhotovitel informoval zákazníka, že nepřijímá pouze samotnou základní desku na opravu, bude deska opravena pouze do stavu „zapnuto“. Na základní desce lze naměřit napěťový okruh CPU VCORE ( Procesor – zapnuto, pracuje ). Zhotovitel nezodpovídá za žádné další funkce na základní desce. Opravy samotné základní desky jsou poskytovány bez záruky.

3. Záruka

1. Pokud není uvedeno jinak, všechny opravy na základní desce jsou prováděny se zárukou 12 měsíců, s výjimkou samotných zaslaných základních desek. Záruka se nevztahuje na komponenty mimo naši opravu a na škody způsobené nesprávným použitím po opravě (poškození kapalinou, škody způsobené pádem zařízení nebo poškození při neodborné montáži).

2. Záruka na naši práci zaniká v případě, že během naší záruky byla další oprava na základní desce provedena třetí stranou.

3. Záruka na naši práci zaniká v případě poškození základní desky způsobené technikem jiné společnosti nebo nedbalostí technika jiné společnosti.

4. Pokud Zhotovitel obdrží zařízení, ve kterém došlo k selhání opravy zhotovitele nebo způsobilo selhání jiných komponent, opravíme je bezplatně.

5. ** NEPLATÍ NA OPRAVY S KONCOVÝM UŽIVATELEM ** Pokud je zařízení zasláno Zhotoviteli v záruční době a během diagnostiky je zjištěno, že problém není na základní desce ale pouze v periferii (klávesnice, trackpad, obrazovky, kabelu obrazovky, baterie, indikátoru baterie, optické jednotky, pevného disku nebo kabelu pevného disku, bude k zakázce účtován diagnostický poplatek ve výši 805 CZK, jakož i poplatek za zpětnou přepravu.

6. Zařízení, u kterých Zhotovitel nevykonává konečnou montáž základní desky do zařízení, jsou opraveny bez záruky, pokud není uvedeno jinak.

 

4. Data

 1.  Zhotovitel nenese žádnou zodpovědnost za eventuelní ztrátu dat a uživatelských nastavení uložených v přístroji předávanému k opravě, pokud není ujednáno jinak.

 2. Chápu, že Zhotovitel nebude procházet žádnými osobními, soukromými či důvěrnými informacemi nebo údaji, pokud nejsou určeny k ověření opravy nebo je to nezbytné k opravě.

3. Zhotovitel neručí za data na opravovaném zařízení. Doporučujeme zálohovat data před předáním zařízení do opravy. Na reklamace z důvodu ztráty dat nebude brán zřetel.

 

 5. Platba a doprava

1. Platba musí být provedena do 30 dnů od dokončení opravy. Opravy, které nebyly zaplaceny po dobu delší než 30 dní po datu dokončení, budou považovány za dlouhodobě nevyzvednuté a určené k ekologické likvidaci.

2. Platba musí být provedena zakoupením služby na naší webové stránce nebo zaplacením faktury zaslanou Zhotovitelem.

3. Zařízení není odevzdáno zpět zákazníkovi, dokud nebude platba přijata v plné výši.

4. Chápu, že Zhotovitel nenese odpovědnost za žádné škody, zpoždění nebo nesprávné dodávky balíčků, které byly zaslané přepravní společností.

5. Chápu, že Zhotovitel nenese odpovědnost za škody způsobené přepravou. Zhotovitel zahrnuje pojištění na všech odchozích zásilkách, nicméně Zhotovitel nenese odpovědnost, pokud škody na balíku nejsou kryty pojištěním přepravce.

 

Tyto smluvní podmínky se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění.